سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

و در حماقتی بمیر که موروثی است

نوشته های بی معنی را بسوزان
و حرف ها را نشنیده بگیر
غربی باش و شرق را نادیده بگیر
یا شرقی باش ...
سرت را بالا بگیر و دستانت را باز کن
فریاد بزن، یا سکوت کن

ساز بزن، بخوان ...
بایست! اگر خسته شدی، بنشین
پرچمی برای خود بساز به رنگ سفید
یا سیاه ...
فکر می کنی این تو را خوشبختت خواهد کرد
اما این طور نیست
آیا تفاوتی خواهد داشت، خوشبختی یا بدبختی؟
تو که روز، می نالی و شب را نمی فهمی

خود را حبس کن و چشمانت را ببند
اگر نتوانستی، آزاد باش و با چشمانی باز نگاه کن
اگر نشد، بمیر ...
مگر تفاوتی دارد، زود مردن یا دیر مردن

چه فرقی خواهد داشت؟ یا چه فرقی می کند ...
تفاوت این دو را بگو
احمق باش و احمق تر، و به خاطر بسپار
مرگ را ...
و در حماقتی بمیر که موروثی است


بهزاد م - خرداد 1384